ACHTERGROND

KLOOF TUSSEN PRAKTIJK EN WETENSCHAP

In 2012 concludeerde de Gezondheidsraad in zijn rapport De mondzorg van morgen dat het onderzoek in de mondzorg vooral fundamenteel en materiaaltechnisch van aard is. Onderzoek naar gezondheidsuitkomsten en kwaliteit vindt op beperkte schaal plaats en het is onduidelijk of dat onderzoek de vragen beantwoordt die er leven onder mondzorgprofessionals. Er lijkt een kloof te bestaan tussen praktijk en wetenschap.

Als toekomstig onderzoek wel aansluit bij de vraag van mondzorgprofessionals, dan:

  • draagt dat onderzoek bij aan de kwaliteit van de mondzorg;
  • bereikt opgedane wetenschappelijke kennis het veld sneller;
  • bevordert dat de toepassing van die kennis;
  • neemt de maatschappelijk waarde van dat onderzoek toe.

Een manier om erachter te komen welke kennisbehoefte er is, is door een kennisagenda op te stellen. Het doel daarvan is dat onderzoek beter aansluit op de informatiebehoefte van mondzorgprofessionals. Daarvoor is het belangrijk dat zijzelf onderwerpen en vraagstukken uit de dagelijkse zorgpraktijk aandragen. Denk daarbij aan doelmatigheid, effectiviteit en (mond)gezondheidsuitkomsten. Zo wordt de kloof tussen wetenschap en praktijk kleiner.