SAMENWERKINGEN

Door alle mondzorgprofessionals mee te laten denken over mogelijke onderwerpen, zorgen we voor een breed gedragen kennisagenda. Bij het verzamelen van onderwerpen en vraagstukken richtte de projectgroep zich in eerste instantie op de leden van alle wetenschappelijke verenigingen en opleidingen.

Links naar berichten, artikelen en nieuwsbrieven verspreid door verenigingen en instanties over het de Kennisagenda Mondgezondheid.

2019:

2017:

2016: