METHODE

De projectgroep Kennisagenda Mondgezondheid heeft met hulp van mondzorgprofessionals onderwerpen en vraagstukken voor de Kennisagenda Mondgezondheid verzameld en in kaart gebracht. Dit resulteerde in een ongeordende lijst van ruim 1100 onderwerpen. We hebben de onderwerpen ingedeeld op basis van aandachtsgebieden binnen de mondzorg en tandheelkunde (bijvoorbeeld aandoeningen of specialismen) en vertaald naar onderzoeksvragen.

Deze onderzoeksvragen zijn inmiddels door mondzorgprofessionals gerangschikt in volgorde van belangrijkheid. De tien belangrijkste onderzoeksvragen vormen de Kennisagenda Mondgezondheid-Mondzorgprofessionals aan het woord.

Inmiddels is ook de ontwikkeling van de Kennisagenda vanuit patiëntenperspectief gestart. Hiervoor hebben diverse (groeps-)gesprekken met patiënten met chronische aandoeningen plaatsgevonden. De knelpunten in mondgezondheid en mondzorg die in deze gesprekken werden genoemd zijn vertaald naar onderzoeksonderwerpen. Deze onderzoeksonderwerpen werden gerangschikt in volgorde van belangrijkheid door patiënten. De tien belangrijkste onderzoeksonderwerpen vormen de Kennisagenda Mondgezondheid-het patiëntenperspectief.

Beide Kennisagenda’s vormen het uitgangspunt voor een dialoog tussen professionals en patiënten. Deze gemodereerde dialoog zal resulteren in de uiteindelijke Kennisagenda Mondgezondheid waar de belangrijkste eindgebruikers van mondzorgonderzoekuitkomsten een gelijkwaardige bijdrage aan hebben geleverd.

Wij houden u via www.mondzorg2020.nl, Facebook, nieuwsbrieven en diverse media op de hoogte van het project Kennisagenda Mondgezondheid.